„Z sobą i o sobie-czyli spotkanie z pacjentem”(tom1)

Książka jest efektem interdyscyplinarnego projektu arteterapeutycznego realizowanego wspólnie przaz Akademię Sztuk Pięknych w Katowicach i Uniwersytet Śląski w Katowicach. Została poświęcona prezentacji idei warsztatów terapeutycznych, jakie miały miejsce w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku w 2021 roku.

Książka – będąca pierwszym tomem publikacji – zawiera pełny opis dziesięciu realizowanych spotkań arteterapeutycznych opartych na sztukach wizualnych wraz z dokumentacją powstałych podczas nich prac pacjentów. Pokazuje autorską metodę pracy z osobami borykającymi się z zaburzeniami psychotycznymi, ale też jest zapowiedzią tomu drugiego (aktualnie w fazie wydawniczej), który zawiera serię autorskich narzędzi dedykowanych badaniom arteterapeutycznym wraz z ukazaniem zakresu ich zastosowania.

Cała dwutomowa publikacja jest odpowiedzią na istniejącą lukę na rynku wydawniczym, ale również reakcją na brak odpowiednich strategii diagnozowania, zawartych w dociekaniach badaczy nie tylko na gruncie polskim, w zakresie poszukiwania konkretnych sposobów poznawania uczestników warsztatów arteterapeutycznych, jak i dokonywania weryfikacji skuteczności prowadzonej terapii przez sztukę (np. w ujęciu eksperymentalnym). Narzędzia zaprezentowane w publikacji nie stanowią adaptacji istniejących formularzy, lecz są oryginalnymi propozycjami dedykowanymi pedagogom specjalnym i arteterapeutom, prowadzącym warsztaty terapii przez sztukę.

Tom pierwszy jest przygotowany z wielką dbałością o kształt wizualny – książka jest sama w sobie również elementem kreacji bibliofilskiej – na czym zależało autorkom, gdyż istotą arteterapii jest właśnie połączenie działań twórczych, estetycznych i ekspresyjnych z namysłem terapeutycznym i naukowym. Została nominowana w 63. Konkursie PTWK Najpiękniejsze Polskie Książki 2022.

„Z sobą i o sobie czyli spotkanie z pacjentem ( tom 1)
Jolanta Jastrząb, Katarzyna Krasoń
Ilustracje: Jolanta Jastrząb
Projekt graficzny, skład i łamanie: Anna Kopaczewska
Dokumentacja fotograficzna prac, warsztatów (1,2,3,4,5,6,7,9,10) : Barbara Wójcik
Dokumentacja fotograficzna warsztatów 8: Dominik Ritszel
Korekta: Weronika Kocela
Recenzenci: prof. dr hab. Wiesław Karolak, dr hab. Anna Sielska