Artyfikacja/ Hospicjum Dar Serca w Częstochowie

Jestem bardzo wdzięczna Hospicjum Dar Serca w moim rodzinnym mieście za możliwosć przeprowadzenia ostatniego etapu testowania „Innowacyjnej w skali kraju metody aktywizacji twórczej seniorów w oparciu o artyfikację” w ramach Dobrych Innowacji
Zamierzeniem projektu jest wykorzystanie narzędzi artyfikacji w celu nadania szczególnego charakteru codzienności seniorów poprzez pokazanie im i doświadczenie przez nich rzeczywistości jako dzieła sztuki, a następnie opracowanie oraz udostępnienie dla instruktorów/terapeutów materiałów instruktażowych, które będą zawierały opis metody artyfikacji oraz model budowania zajęć opartych o tę metodę.
_____________________________________________
Nie do przecenienia okazała się pomoc w testowaniu innowacji terapeutki placówki Henryki Czyż.
Szczególne podziękowania należą się uczestniczkom procesu artyfikacji w trakcie warsztatów. Dzięki ich otwartości i twórczej aktywności mogły ziścić się się nasze plany badawcze dotyczące wprowadzenia testowanej metody w terapii osób starszych jako novum w skali krajowej.

Etap 3/ Warsztat 5

Etap 3/ Warsztat 6