Hospicjum Cordis w Katowicach/ 1 Etap 

 Etap testowania „Innowacyjnej w skali kraju metody aktywizacji twórczej seniorów w oparciu o artyfikację” w ramach Dobrych Innowacji bazował na 3 Etapach.  W Hospicjum Cordis w Katowicah  odbyły się dwa 2 Etapy: 1 Etap – 2 warsztaty po 3 h, które przeprowadziłam samodzielnie, 2 Etap- 2 warsztaty po 3 h , które przeprowadziłam z terapeutką placówki. 3 Etap – 2 warsztaty po 3 h, które przeprowadziła terapeutka już w Hospicjum Dar Serca w Częstochowie.

Zamierzeniem projektu było wykorzystanie narzędzi artyfikacji w celu nadania szczególnego charakteru codzienności seniorów poprzez pokazanie im i doświadczenie przez nich rzeczywistości jako dzieła sztuki, a następnie opracowanie oraz udostępnienie dla instruktorów/terapeutów materiałów instruktażowych, które będą zawierały opis metody artyfikacji oraz model budowania zajęć opartych o tę metodę.

Muszę podkreślić, że przeprowadzanie tego typu innowacji jest w pełni skuteczne i może być zrealizowane jedynie w warunkach nawiązania ścisłej współpracy z instytucjami, których
naczelnym zadaniem jest opieka nad poprawą zdrowia, a w tym przypadku opieka nad seniorami jak miało to miejsce w tym przypadku. Nie do przecenienia okazała się pomoc w testowaniu innowacji terapeutki Anny Wyjadłowskiej.

 

Etap 1/Warsztat 1

 

Etap 1/Warsztat 2

Etap 2/ Warsztat 3

Etap 2/ Warsztat 4