Projekt ze słowem

W placówkach penitencjarnych coraz częściej stosowana jest resocjalizacja poprzez twórczość. Ważne jest, aby w pracy resocjalizacyjnej wykorzystywać tak zaprojektowane programy, które najlepiej uruchomią i wydobędą pozytywne potencjały tkwiące w więźniach.

Przedmiotem realizowanego przez Małgosię Rozenau i Jolę Jastrząb projektu„Druga Przestrzeń” były zajęcia z udziałem kobiet, mężczyzn, odbywających kary pozbawienia wolności w Areszcie w Katowicach. Z kolei jego celem naukowym była próba dokonania przemiany świadomości osadzonych poprzez sztukę w taki sposób, aby zmienili swój stosunek do świata i samych siebie tak, by byli zdolni do wykreowania odmiennych, tym razem pozytywnych zachowań – które decydują o jakości kontaktów z innymi ludźmi.

W trakcie 2 spotkań 3 godzinnych z wychowankami Aresztu uaktywniły się ich potencjały twórcze, a dokonało się to w efekcie procesu stymulującego ich do twórczego myślenia, których elementem było pisanie, dzielenie się tekstami dla nich istotnych, ważnych, z którymi na codzień chcieliby obcować. Wszystko to zmierzało do pozytywnej zmiany postrzegania nie tylko otaczającego świata, ale także siebie samych.

Poprzez rozmowę z nimi prowadzące starały się, aby to oni sami byli autorami haseł, tekstów, napisów, ponieważ dopiero wówczas realizacja pomysłu mogła spełniać funkcje terapeutyczne.

Efektem przeprowadzonego projektu stały się powyklejane przez Małgosię i Jolę napisy , hasła dokonań uczestników spotkań w różnych miejscach aresztu .

Osoby, które część swego życia spędzają w zakładzie penitencjarnym, skazane tym samym na dotkliwą izolację od społeczeństwa- w wyniku popełnienia prawnie karalnych czynów- w dzieciństwie, potem wczesnej młodości, prawdopodobnie projektowały swoją bliższą i dalszą przyszłość, lecz z pewnością nie przewidywały tak ekstremalnych doświadczeń życiowych, które swój finał znalazły w areszcie. W ramach projektu jego uczestnicy dzielą sie swoimi tekstami , które są im bliskie , które notują na codzień w zeszytach, na skrawkach, w pamięci oraz te ważne. Celem każdego spotkania, planowanego w projekcie, było sprowokowanie osadzonych do podzielenia sie tymi słowami, których byli autorkami . Konfrontacja z umieszczonymi ich tekstami na murach aresztu , ma się okazać kluczem do ich mentalnego wyzwolenia będąc również bardzo mocnym przekazem dla innych.

Linki

Dokumentacja fotograficzna