Ważne rozmowy o edukacji-forum wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie rozwoju człowieka

24 listopada 2023r. w ramach „Ważnych rozmów o edukacji – forum wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie rozwoju człowieka w edukacji” w Galerii CSW Kronika- miałam przyjemność poprowadzić warsztat „Ściana/ Skóra/ Tarcza”, który nawiązał do instalacji prezentowanej na wystawie Antypodręcznik . Jak zbudować niewidzialne miejsce będącej efektem projektu w Klinicznym Szpitalu Psychiatrycznym SPZOZ w Rybniku.

Symbolicznym motywem była ściana jako element dzielący przestrzeń zewnętrzną od wewnętrznej. Warsztat przeprowadzony w Kronice był swoistym domknięciem całego projektu i miał na celu refleksję nad zagadnieniem otwarcia na drugiego człowieka. Uczestnicy warsztatu tworzyli wypowiedzi do cytatów, śladów, refleksji pacjentów Szpitala. Powstałe w ten sposób działanie podkreśliło, że sztuka staje się znakomitym językiem wymiany, porozumienia, szukaniem wspólnych mianowników.Interpretacja tematu zarówno przez pacjentów Szpitala jak i uczestników warsztatów w Kronice okazała się elementem budowania twórczej więzi.

Forum poświęcone było rozmowom o edukacji, sztuce współczesnej oraz o możliwościach i pożytkach płynących ze współpracy sektora edukacji z instytucjami kultury. W spotkaniu uczestniczyła m.in: dr. Agata Cabała, dr. hab. Joanna Wowrzeczka. Współpraca: Wydział Nauk Spolecznych UŚ oraz Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji UŚ.

Wydarzenie koordynowały: Dominika Malska i Katarzyna Kalina