Konferencja „Nowotwórczość- na styku nauki i sztuki”

Ogromnie się cieszę się, że sztuka staje się ważnym głosem w dialogu na styku nauki i sztuki dotyczącego wsparcia pacjenta onkologicznego i że mogłam reprezentować w ramach konferencji obszar sztuki.

 

Jak za pomocą sztuki komunikować naukę? Czy nauka może być inspiracją dla sztuki? Jak pomiędzy tymi dwoma światami umiejscawia się medycyna? Jak nauka i sztuka mogą pomóc w rozumieniu i akceptacji choroby i spełniać swoją funkcję terapeutyczną? Na ile zasoby obu tych dziedzin można wykorzystać na rzecz  wsparcia  pacjentów onkologicznych i jak mogą się one przyczynić do zmiany postrzegania trudnych doświadczeń pacjentów w chorobie oraz oswajania  osób zdrowych z onkologią?

To tylko część ważnych pytań, jakie padły w dyskusji panelistów i słuchaczy konferencji popularnonaukowej pt. „Nowotwórczość – na styku nauki i sztuki” która odbyła się 7 listopada 2023. Konferencja towarzyszyła otwarciu w Instytucie Onkologii w Gliwicach wystawy pod tym samym tytułem, złożonej z mikroskopowych zdjęć komórek nowotworowych i prac plastycznych inspirowanych obrazami widzianymi przez okular mikroskopu.

Wydarzenie zgromadziło  ekspertów w dziedzinie otwartej komunikacji, lekarzy i naukowców NIO, przedstawicieli świata sztuki i organizacji pacjenckich.Pomysłodawczynią projektu, a zarazem kuratorką wystawy była Małgorzata Lisowska.

Inicjatorem wydarzenia była Górnośląska Fundacja Onkologiczna.