Z sobą i osobie – w poszukiwaniu strategii diagnozy i weryfikacji w działaniu arteterapeutycznym przez sztuki wizualne ( tom 2)

Tom drugi monografii „Z sobą i o sobie” nie jest w sensie tradycyjnym kontynuacją tomu 1 (Spotkanie z pacjentem), lecz bardziej doprecyzowaniem działań, jakie może podjąć terapeuta, by określić efektywność swoich poczynań podczas sesji arteterapii.

Jego koncepcja powstała na zasadzie zestawienia ze sobą dwóch perspektyw: preparacyjnej i realizacyjnej. W części pierwszej – preparacyjnej –  zaprezentowano opracowane autorsko propozycje narzędzi, które mogą stanowić potencjalne źródło gromadzenia danych z badań arteterapeutycznych przez sztuki wizualne. Znalazły tu swoje miejsce narzędzia zarówno dedykowane kwalitatywnym (jakościowym), jak i kwantytatywnym (ilościowym) dociekaniom. Perspektywę tej części skomponowano z propozycji narzędzi rejestrujących aktywność uczestnika działań terapeutycznych oraz dokonujących deskrypcji powstałego podczas sesji wytworu. W celu osiągnięcia większej trafności skonstruowanych formularzy ich zawartość została poddana analizie przez sędziów kompetentnych. Oceniali oni poszczególne sformułowania przypisane badanym kategoriom (itemy).

Część realizacyjna stanowi doniesienie z badań własnych prowadzonych w Szpitalu dla Psychicznie i Nerwowo Chorych w Rybniku, które zostały zainicjowane opisem w tomie pierwszym

Publikacja współwydana w kierunku przeciwstawnym. Tekst w języku polskim i angielskim.

autorki: Katarzyna Krasoń, Jolanta Jastrząb

projekt graficzny: Anna Kopaczewska

wydawca: Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach http://katalog.asp.katowice.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?bib=12976

rok wydania: 2023

ISBN  978-83-65825-81-0