Ogólnopolskie seminarium metodyczne Doskonalenie jakości kształcenia w średnich szkołach artystycznych dla nauczycieli przedmiotu Rysunek i malarstwo

Termin: 2. grudnia 2022 roku

Miejsce: Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach


Organizator:
Centrum Edukacji Artystycznej
Współorganizatorzy:
Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Józefa Pankiewicza w Katowicach
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Tytuł mojego spotkania:

Pierwsza Klasa/ proces edukacji w ramach  Pracowni kształcenia podstawowego.

Wykład/ spotkanie zadedykowałam wypracowanemu przez szereg lat procesow edukacji studentów w ramach pracowni kształcenia podstawowego. Opiera się on w dużej mierze na założeniu, iż nadrzędną rolę w powstaniu dzieła odgrywa idea i to jej powinny być podporzadkowane środki plastyczne oraz wykorzystywane tworzywo, materiał. Zależy nam na kształtowaniu świadomości – artystycznej ale też społecznej- studentów w związku z tym odniosę się również do projektów związanych z implementowaniem sztuki w przestrzenie społeczne, co ma ogromne przełożenie na autorskie programy kształcenia w ramach procesu edukacji.