Międzynarodowy Kongres Jakości Kształcenia

W ramach Międzynarodowego Kongresu Jakości Kształcenia  miałam przyjemność wspólnie z prof. Katarzyną Krasoń opowiedzieć o wzajemnym przenikaniu dziedzin i dyscyplin a zatem o optyce transdycyplinarnej tak kluczowej dla edukacji w oparciu o międzyuczelniany kierunek studiów Arteterapia, utworzony przez katowickie uczelnie: Uniwersytet Śląski, Akademię Muzyczną w Katowicach i Akademię Sztuk Pięknych.

Kongres został pomyślany jako przestrzeń do wymiany doświadczeń i dyskusji nad teraźniejszością i przyszłością kształcenia akademickiego. Współpraca uczelni na polu merytorycznymi zaowocowała niezwykle bogatą i różnorodną agendą. W programie uwzględniono szereg fundamentalnych zagadnień: w obszarze wspierania współczesnej dydaktyki oraz konstruowania systemów edukacyjnych i programów kształcenia dostosowanych do potrzeb otoczenia oraz studentów.

Sztuka, nauka i terapia – współistnienie dziedzin w służbie osób nietuzinkowych

Kluczowe dla edukacji – rozumianej za Zygmuntem Baumanem jako wychylonej w przyszłość – jest przenikanie się wzajemne dziedzin i dyscyplin, a zatem optyka transdyscyplinarna. Dlatego implementowanie sztuk pięknych i ekspresji muzycznej w przestrzenie społecznego działania na rzecz osób wymagających wsparcia, ze względu na dysfunkcje czy deficyty rozwojowe, stało się rudymentarnym założeniem koncepcji studiów międzyuczelnianych, utworzonych przez katowickie uczelnie: Uniwersytet Śląski, Akademię Muzyczną w Katowicach i Akademię Sztuk Pięknych. Dzięki swoistej fuzji odmiennych perspektyw – muzycznej, plastycznej i psychopedagogicznej uzyskujemy nie tylko nietuzinkową ofertę kształcenia akademickiego dla uzdolnionej artystycznie młodzieży, ale i konstruujemy innowacyjną, wielowymiarową i polimodalną perspektywę prowadzenia badań.

Kształcenie na kierunku Arteterapia pozwala aktualizować wyjątkowe potencjalności młodzieży, a dokonywanie tego w założeniu perspektywy terapeutycznej – pomocy drugiemu człowiekowi – stanowi formułę przygotowująca absolwentów do włączenia się w interwencję odpowiadająca najbardziej palącym potrzebom współczesności.