Arteterapia wyróżniona

W Pałacu Polskiej Akademii Nauk Arteterapia otrzymała certyfikat akredytacyjny „Studia z Przyszłością”.

10 marca w trakcie Gali Finałowej Konkursu „Studia z Przyszłością” w Pałacu Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnej pod Warszawą miałam przyjemność odebrać dyplom potwierdzający pozytywny wynik procesu akredytacyjnego, a najwyżej ocenione jednostki akademickie otrzymały dodatkowo statuetki.

Konkurs „Studia z Przyszłością” służy wyróżnianiu najbardziej innowacyjnych, nowoczesnych i wartościowych kierunków / programów studiów na polskich uczelniach. Do Konkursu mogą być zgłaszane kierunki studiów I i II stopnia, studiów jednolitych magisterskich (o profilu ogólnoakademickim lub praktycznym), a także studia podyplomowe, szkoły doktorskie i specjalności prowadzone w polskich szkołach wyższych wszystkich typów.

Certyfikatem „Studia z Przyszłością” wyróżniane są kierunki / specjalności realizowane według nowoczesnych i wartościowych programów kształcenia, dobrze odpowiadające na potrzeby rynku pracy. Uczestników Konkursu ocenia  Jury, złożone z naukowców, przedstawicieli Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego i reprezentantów środowisk gospodarczych.

Oprócz certyfikatu potwierdzającego pozytywnie zaliczony audyt, Arteterapia otrzymała także statuetkę, która przysługuje najwyżej ocenionym kierunkom.

Relacja z wręczenia wyróżnień:

 

 

http://www.studiazprzyszloscia.pl/strona-96#