Proste gesty

Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach // al. Korfantego 6
Wernisaż // 21 lutego 2020, godz. 18.00 //
Wystawa // 22.02-20.03.2020

Wystawa „Proste gesty” jest próbą odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób kompetencje artystów mogą wpływać na budowanie dobra wspólnego. Każdy uczestnik projektu zaprosił do współpracy kolejną osobę, bądź grupę osób, z którymi pracował nad scenariuszem: happeningu, instalacji, dźwiękowych bądź wizualnych archiwów, protestu, zgromadzenia itd. Dokumentacja tych działań, oddając przepływy między codziennością, a obszarem sztuki, podkreśla rolę instytucji jako miejsca spotkań i wymiany pomysłów. Dzieło sztuki jest w tym kontekście momentem pośrednim procesu komunikacyjnego, zachętą do wspólnego działania, przekazywaną przez artystów ideą skondensowaną w postaci obrazu, obiektu, dźwięku czy tytułowego gestu. Sama idea autorstwa również ulega rozmyciu. Artyści inicjują pewne procesy, tworząc scenariusze praktyk, którymi chcą podzielić się z odbiorcami. Budując choreografie wspólnoty, proponują zestaw czynności do wykonania. Znajdują się wśród nich między innymi: zbieractwo, oszczędzanie, opiekowanie się, opowiadanie, filmowanie, nasłuchiwanie, odpoczywanie, pomaganie, dzielenie się czy patrzenie w przyszłość.

Kuratorka: Marta Lisok

Odpowiadając na zaproszenie chciałam zaproponować  warsztat, którego przedmiotem było przeprowadzenie zajęć plastycznych z udziałem  6 osób, pacjentów Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku. Wpisując się w koncepcję prostych gestów  moje działania nakierowałam na najprostsze metody, wykorzystałam dotyk. Każdy z uczestników otrzymał kostkę gliny, którą formował własnymi rękoma nie używając narzędzi. Projekt odwołuje się do tezy, iż tworzyć to tyle, co wkraczać w kompetencje kreatora świata i w tym sensie kreować samego siebie.

Inspiracją stały się dla mnie obiekty Magdaleny Abakanowicz,….. Po wielu latach materiałem moim stało się to, co miękkie, o skomplikowanej tkance. Odczuwam w tym bliskość i pokrewieństwo z tym światem, którego nie chcę poznać inaczej, jak dotykając, odczuwając i łącząc z tą częścią mojego, noszoną najgłębiej. […] Między mną a materiałem, z którego tworzę, nie ma pośrednictwa narzędzia. Wybieram go rękami. Rękami kształtuję. Ręce przekazują mu moją energię. Tłumacząc zamysł na kształt, zawsze przekażą one coś, co wymyka się konceptualizacji. Ujawnią nieuświadomione.…[..] Miękkie, zawierają w sobie nieskończoną ilość kształtów możliwych, z których tylko jeden jest przeze mnie wybrany jako właściwa forma znacząca.

Powstałe obiekty zostały docelowo wypalone w piecu ceramicznym w „Galerii„ w Szpitalu w Rybniku.

Elementem całego projektu jest  fotografia Szpitala w Rybniku, którą wykonała Barbara Kubska i która jako rodzaj fofotapety stała się tłem dla prezentowanych obiektów w trakcie ekspozycji wystawy w Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach.

Całemu procesowi warsztatów towarzyszyła Barbara Wójcik, doktorantka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, która  dokumentowała fotograficznie proces twórczy / dłonie formuujące rzeźbę/. Docelowo zamierzam fotografie zamieścić w publikacji dokumentującej projekt.

Do przeprowadzenia warsztatów zaprosiłam studentkę III roku kierunku Arteterapia Iwonę Szuster.

W ramach warsztatów przeprowadziłam prezentację multimedalną dotyczącą twórczości Magdaleny Abakanowicz.

Fotorelacja z wernisażu:

Relacje:

 

https://magazynszum.pl/proste-gesty-w-bwa-katowice/?fbclid=IwAR0CF9PoWKeQB3ZQ-vNJfPcAeg63zUtNRghuNh7Gl5aGOix4kNBTbgiK4Fs

http://artpapier.com/index.php?page=artykul&wydanie=390&artykul=7798&kat=2&fbclid=IwAR1_hu_jZu22vWq2QZZXWzktDgBH4qZvrByouopwkka91a0WtREW7KXsA1Y

Identyfikacja wizualna wystawy: