Nieobecni

Warsztaty z pacjentami Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku.

Prowadzący: Jolanta Jastrząb, Iwona Szuster/ Studentka III roku kierunku Arteterapia/

 Termin : 28 stycznia 2020

 Czas trwania : 13.00- 15.00

Materiały wykorzystane w procesie: glina

Ilość uczestników : 6 osób

Dokumentacja  fotograficzna procesu: Barbara Wójcik

 

Odpowiadając na zaproszenie autorki „Prostych gestów” Marty Lisok  zaproponowałam warsztat, którego przedmiotem było przeprowadzenie zajęć plastycznych z udziałem 6 osób spośród pacjentów Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku. Wpisując się w koncepcję prostych gestów moje działania nakierowałam na najprostsze metody, wykorzystałam dotyk. Każdy z uczestników otrzymał kostkę gliny, którą formował własnymi rękoma nie używając narzędzi. Chodziło mi o zmaterializowanie gestu w postaci odbitej dłoni, o świadectwo bycia tu i teraz, o świadectwo obecności. Twórczy pierwiastek to  uświadomienie uczestnikowi jego potencjałów. Projekt odwołuje się  bowiem do tezy, iż tworzyć to tyle , co wkraczać w kompetencje kreatora świata i w tym sensie kreować samego siebie.

 

Inspiracją stały się dla mnie obiekty Magdaleny Abakanowicz,….. Po wielu latach materiałem moim stało się to, co miękkie, o skomplikowanej tkance. Odczuwam w tym bliskość i pokrewieństwo z tym światem, którego nie chcę poznać inaczej, jak dotykając, odczuwając i łącząc z tą częścią mojego, noszoną najgłębiej. […] Między mną a materiałem, z którego tworzę, nie ma pośrednictwa narzędzia. Wybieram go rękami. Rękami kształtuję. Ręce przekazują mu moją energię. Tłumacząc zamysł na kształt, zawsze przekażą one coś, co wymyka się konceptualizacji. Ujawnią nieuświadomione.…[..] Miękkie, zawierają w sobie nieskończoną ilość kształtów możliwych, z których tylko jeden jest przeze mnie wybrany jako właściwa forma znacząca.

Powstałe obiekty były wypalone w piecu ceramicznym w „Galerii” w Szpitalu w Rybniku.

Ważnym elementem  projektu jest również fotografia Szpitala w Rybniku, którą wykonała Barbara Kubska. Stała się ona – rodzajem fototapety – tłem dla prezentowanych obiektów w trakcie ekspozycji wystawy w Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach.

W trakcie warsztatu Barbara Wójcik, doktorantka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie dokumentowała fotograficznie ów proces twórczy /dłonie formujące rzeźbę/. Docelowo zamierzam zamieścić fotografie w publikacji poświęconej  projektowi.

W ramach warsztatów wykorzystałam prezentację multimedialną dotycząca twórczości Magdaleny Abakanowicz.

Dokumentacja fotograficzna warsztatów autorstwa Barbary Wójcik: