Sztuka na co dzień/ Art for Every Day

Art for Every Day /Sztuka na co dzień to artykuł,  który opracowałam wspólnie z Joanną Zdzienicką- Obałek i znalazł się w publikacji Prallax 2018- 2022 pod redakcją  Pawła Mendrka i Martina Newtha.

Autorką projektu publikacji jest Katarzyna Wolny- Grządziel.
Artykuł jest efektem analizy projektów terapeutycznych pod kątem wpływu sztuki na postawę uczestnika projektu wobec otaczającej ją rzeczywistości/codzienności. Analizie zostały poddane projekty studentek kierunku Arteterapia, w których odchodzi się od stereotypowego wykorzystania sztuki w procesie terapeutycznym. Arteterapia jest tu rozumiana jako konkretne działanie dające określone rezultaty, mające wpływ na zmianę myślenia, na nowe spojrzenie na to, co nas otacza.

Parallax 2018–2022

Projekt publikacji Parallax 2018–2022, bedącej kontynuacją projektu o tym samym tytule. Parallax jest międzynarodowym forum współpracy uczelni artystycznych w ramach którego odbywają się projekty, warsztaty i rezydencje artystyczne. Co kilka lat organizowane jest międzynarodowe forum, podsumowujące działania w ramach sieci, najnowsza publikacja gromadzi dokumentację z czterech lat działalności, w czasie których do działań w ramach Parallax dołączyły kolejne zagraniczne uczelnie. 
Książka oprawiona jest w oprawę szwajcarska z widocznym szyciem. Graficznym motywem przewodnim są organiczne formy użyte na stronach otwierających rozdziały, morfujące na przestrzeni całej publikacji. Obok artykułów naukowych, drugim wątkiem narracyjnym są zdjęcia dokumentujące wystawy, które odbyły się w galerii Kronika i na Uniwersytecie w Göteborgu, w których brali udział autorzy tekstów.

Dokumentacja fotograficzna publikacji