II Śląska Konferencja o Dostępności

To był dla mnie zaszczyt móc opowiedzieć o „Inowacyjnej w skali kraju metodzie aktywizacji twórczej seniorów w oparciu o artyfikację.” na II ŚLĄSKA KONFERENCJA O DOSTĘPNOŚCI w Kinie Kosmos (13-14.10).
To niezwykle ważne, że powstają przestrzenie do wymiany dobrych praktyk w kontekście świadomości dotyczącej dostępności w kulturze.
II Śląska Konferencja o Dostępności to kolejna edycja specjalnego wydarzenia organizowanego przez Instytucję Filmową Silesia Film adresowanego do pracowników instytucji kultury w województwie śląskim, którego celem jest wymiana dobrych praktyk oraz zwiększenie świadomości na temat dostępności w kulturze, a także integracja środowiska pracowników kulturalnych w regionie. Tegoroczne wydarzenie chcemy poświęcić zagadnieniom dostępności informacyjno-komunikacyjnej w kulturze, a więc sposobom efektywnego przekazywania informacji oraz nawiązywania i utrzymywania relacji z odbiorcami o szczególnych potrzebach. Jak pokazała ubiegłoroczna edycja, jest to jeden z kluczowych obszarów wymagających wypracowania określonych modeli działania. W programie konferencji znalazły się prelekcje, panele dyskusyjne, warsztaty dla pracowników instytucji kultury, a także pokazy filmów stworzonych przez osoby Głuche.