IV Dnii Arteterapii i Muzykoterapii Katowickiej

Cieszę się, że mogłam w trakcie IV Dni Arteterapii i Muzykoterapii Katowickiej wspólnie z Katarzyną Krasoń, Dominikiem Ritszelem, Anną Kopaczewską podsumować efekty projektu badawczego „Z sobą i o sobie, czyli spotkanie z pacjentem.”
To był dla mnie szczególnie ważny projekt ponieważ wsparcie i inspiracje w przygotowaniu koncepcji warsztatów znalazłam w najnowszych osiągnięciach nauki i medycyny, a szczególnie neurologii. Okazuje się bowiem, że mózg człowieka jest plastyczny przez całego jego życie. Naukowcy nazwali to zjawisko „neuroplastycznością mózgu”. Mając świadomość ogromnej siły i znaczenia bodźców w wywołaniu określonych reakcji, realizując warsztaty dokonałam bardzo przemyślanego doboru środków i narzędzi artystycznych mających doprowadzić do istotnych zmian u podopiecznych wpływających na poprawę ich stanu zdrowia.
Wszystkim moim działaniom badawczym, popularyzatorskim z realizacji projektu w Szpitalu dla Psychicznie i Nerwowo Chorych w Rybniku towarzyszyła dokumentacja fotograficzna Barbary Wójcik.

Konferencja (9-12 marca 2022)

Dni Arteterapii i Muzykoterapii Katowickiej – od pierwszej edycji  w 2017 roku – celebrują unikatowe w naszym kraju podejście do kształcenia terapeutów stosujących w swej interwencji sztukę, sytuują Katowice w gronie prekursorów poszukiwań nowych strategii wsparcia rozwoju oraz namysłu naukowego poświęconego arteterapii w tym muzykoterapii.

Zespolenie wysiłku naukowego i artystycznego trzech szkół wyższych mających siedzibę w naszym mieście (UŚ, AM, ASP), tworzy ważne miejsce budowania katowickiej szkoły terapii przez sztukę i terapii sztuką, która swym zasięgiem wykracza już poza granice naszego regionu.

Identyfikację wizualną wydarzenia przygotowała Katarzyna Wolny- Grządziel