Mózg

W trakcie przygotowania całego procesu badawczego wykonywałam zapiski, notatki, rysunki, które stanowiły dla mnie rodzaj materiału źródłowego. Wielkoformatowy rysunek mózgu (280 cm x  200 cm) był swego rodzaju mapą poszukiwań, które posłużyły do sformułowania kreatywnej koncepcji warsztatów.

Projekt” Z sobą i osobie czyli spotkanie z pacjentem ” był dla mnie szczególnie ważny ponieważ wsparcie i inspiracje w przygotowaniu koncepcji warsztatów znalazłam w najnowszych osiągnięciach nauki i medycyny, a szczególnie neurologii. Okazuje się bowiem, że mózg człowieka jest plastyczny przez całego jego życie. Naukowcy nazwali to zjawisko „neuroplastycznością mózgu”. Mając świadomość ogromnej siły i znaczenia bodźców w wywołaniu określonych reakcji, realizując warsztaty dokonałam bardzo przemyślanego doboru środków i narzędzi artystycznych mających doprowadzić do istotnych zmian u podopiecznych wpływających na poprawę ich stanu zdrowia.

W koncepcji publikacji inspiracją była neuroplastyczność mózgu. Dlatego książka jest jak mózg, podzielona na dwie części. Po jeden stronie treści, po drugiej obrazy, mamy dwa rodzaje narracji, które podążają za sobą. Konsekwencja w tym założeniu prawo/lewo, pół na pół, tekst/obraz podkreśla od początku koncepcję projektu.

W procesie powstawania projektu publikacji projektantka Anna Kopaczewska wykorzystała  powstałą na ilustracji unerwioną siatkę  pomiędzy słowem a rysunkiem stanowiącą rodzaj relacji.