Artyści- Artystom: licytacja dla Tosi

To był dla mnie wielki zaszczyt móc wesprzeć aukcję prac na rzecz pomocy chorej na anemię aplastyczną Tosi.
Licytacja odbyła się  7 marca 2021 w Rondzie Sztuki w Katowicach.
Wystawione prace można było oglądać:
– w katalogu zamieszczonym na – https://bit.ly/3qHgJJO,
– na dwie godziny przed licytacją w Rondzie Sztuki w Katowicach
– w tygodniu poprzedzającym licytację w foyer siedziby NOSPR.
Na potrzeby przedsięwzięcia został przygotowany komplet materiałów promocyjnych: katalog aukcyjny i afisz oraz klip video informujący o aukcji. Treści  były eksponowane w kanałach komunikacji ASP i NOSPR, umieszczone w zasobach Akademii Muzycznej, WSTI  i katowickiej filii uniwersytetu SWPS. Pojawiły się materiały dziennikarskie i informacyjne o aukcji w programach Radia Katowice.

Przekazana praca

tytuł: Cisza / obraz z cyklu Oberwator/ ja/

rozmiar: 39/ 39 cm,

technika: akryl, płótno,

rok powstania : 2013

Obraz jest częścią cyklu „Obserwator/ ja/”.

Zawsze interesowały mnie psychologiczne aspekty natury ludzkiej, mechanizmy kierujące ludzkimi wyborami, relacje międzyludzkie, istota ludzka w relacji z resztą społeczeństwa. Strukturę społeczeństwa na całym świecie tworzą ludzie, a zewnętrzna struktura społeczeństwa jest rezultatem wewnętrznej, psychologicznej struktury naszych ludzkich powiązań.  Mój projekt „Obserwator/ja” jest formą badania tego procesu wymiany pomiędzy zewnętrznym a wewnętrznym. Uznałam, że  na sobie samej mogę te procesy najlepiej zaobserwować.

Obraz „Cisza”odnosi się do w tym przypadku do przestrzeni prywatnej, intymnej, wewnętrznej.

Być wewnętrznie samotnym  i mieć w sobie przestrzeń jest bardzo ważną sprawą, bo oznacza wolność bycia, pójścia dokądkolwiek, działania. Przestrzeń i milczenie są niezbędne bo tylko umysł samotny, nie podlegający wpływom, nie ćwiczony, nie krępowany niezliczonym bogactwem doświadczeń, może dojść do całkiem czegoś nowego.( z folderu do wystawy Obserwator/ ja/)

Katalog

katalog

Plakat