3rd Parallax Forum Katowice

5-7 grudnia 2019 r.

U podstaw stworzenia sieci współpracy w ramach projektu Paralaksa stoi potrzeba zrealizowania jednej z centralnych funkcji szkoły artystycznej, jaką jest wspieranie krytycznego dialogu.

 

Wraz z innymi wydarzeniami, wystawami i publikacjami doroczne forum stało się kluczowym momentem, w którym stwarza się przestrzeń do rozwoju takiego dialogu.Tegoroczne forum rozpoczęło się dyskusją, do której zostali zachęceni wszyscy jego uczestnicy. Podczas sesji zastanawialiśmy się nad pytaniem: w jaki sposób tradycja i kultura lokalna wpływa na przyszłość sztuki w coraz bardziej zglobalizowanym kontekście?Kwestia ta została przedyskutowana w małych grupach, które cechowało  zróżnicowanie kultur i tożsamości. Uczestnicy zostali zachęceni do stawiania dalszych pytań, których zadaniem było poszerzenie pola dyskusji i stworzenie agendy dla dalszych etapów Forum.

 

 

Sztuka na co dzień

Wspólnie z Asią Zdzienicką- Obałek w ramach forum Parallax rozmawiałam z Katarzyną Borkowską, Sarą Kuzynin i  Dominiką Malską o przestrzeniach działań w projektach zaangażowanych społecznie. Autorki opowiedziały o swoich działaniach, które zrealizowały w ramach dyplomu na kierunku Arteterapia.  Zdecydowały się pracować ze strefami życia powodującymi dyskomfort  swoich uczestników w podstawowych sferach codzienności. Pierwszym z zagadnień było zjawisko integracji w wielokulturowej grupie dzieci./ Katarzyna Borkowska. Kolejnym – charakterystycznym dla dorosłych – ból i napięcie ciała/ Dominika Malska Ostatnim – szeroko pojęta jakość życia czterech kobiet przebywających w domu opieki dla osób starszych Sara Kuzynin.