Porozmawiajmy przy stole

22 września w Galerii ASP Rondo Sztuki, w ramach Akademii Młodego Wieku odbyły się warsztaty Porozmawiajmy przy stole, które  przeprowadziłam wspólnie z Pawełem Szeibelem.

Miłość / złość / radość/ gniew / czułość / wstyd / zachwyt / smutek / troska / strach / szczęście / szał… wszystkie te emocje towarzyszą nam w życiu i nad nimi dyskutowaliśmy podczas warsztatów w Rondzie Sztuki.

Porozmawiajmy przy stole to warsztat, którego przedmiotem było przeprowadzenie zajęć plastycznych z udziałem  dzieci (do lat 16) z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, podopiecznych Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Dom Aniołów Stróżów oraz dzieci z rodzicami pracowników firmy BPSC.

W niniejszym projekcie stół był punktem wyjścia do realizacji warsztatu. Stół jest nie tylko praktycznym meblem, ale zajmuje ważne miejsce w rozwoju naszej cywilizacji i wciąż jest niezwykle istotnym elementem w budowaniu bliskich relacji oraz stosunków w rodzinne. Stół wyznacza centralne miejsce wspólnej przestrzeni domowników, ponieważ właśnie przy nim rodzina spotyka się codzienne podczas posiłków. Jest to mebel organizujący życie wspólnoty, miejsce, w którym zaspakajany jest nie tylko fizyczny głód, ale także potrzeba bliskości i wymiany myśli.

Stół w domu to symbol jednoczenia rodziny, wspólnego zaspokajania podstawowych potrzeb – nie tylko potrzeby pożywienia, także potrzeby przynależności, miłości, uznania. W domach, gdzie podczas posiłków dyskutuje się także na różne tematy to okazja do zaspokojenia potrzeby rozwoju.

Każdy stół miał przypisaną emocję. Każdy z uczestników mógł wybrać emocję, z którą chciał się zmierzyć przy użyciu środków plastycznych. Stoły ostatecznie przyjęły taką formę, która zależała od indywidualnych wyborów każdego z  uczestników warsztatów, ich   upodobań i wreszcie osobowości każdego z nich.

Nasze  działania były nakierowane na: wzbogacenie wiedzy o otaczającej rzeczywistości, rozwój zdolności (usprawnienie sfer: wzrokowej, słuchowej, ruchowo-czuciowej na warsztatach), wyrównywanie deficytów poznawczych; uzyskanie dojrzałości i zrównoważenia emocjonalnego; budowanie hierarchii wartości z uwzględnieniem wartości humanistycznych. Zatem cel ów zmierzał do ułatwienia dzieciom nauczenia się życia w społeczeństwie.

 Dokumentacja

Fotorelacja Michał Jedrzejowski