Space Beyond

Miałam przyjemność być jednym z organizatorów Międzynarodowej konferencji naukowej SPACE BEYOND/ Pierwsze Forum Parallax, która była podsumowaniem projektu Druga Przestrzeń i częścią międzyuczelnianego projektu Parallax.
Konferencja była skonstruowana na zasadzie dialogu, a jej charakter opierał się na dualizmie spojrzeń. Założyliśmy, że wymiana poglądów i postaw twórczych będzie impulsem do zgłębiania roli i funkcji edukacji artystycznej w szybko zmieniającym się współczesnym świecie. Zależy nam na podkreśleniu współpracy zagranicznej, a także pokreśleniu roli instytucji zewnętrznych w ramach działań strategicznych ASP. Liczymy, że dyskusja tocząca się na wielu poziomach stworzy nowe możliwości i przeformatuje nasze myślenie o edukacji artystycznej, uwalniając nową przestrzeń dla stojących przed nami wyzwań.
Uczestnikami konferencji byli studenci Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, Uniwersytetu Śląskiego, przedstawiciele grona pedagogicznego, zaproszeni goście prezentujący uczelnie zagraniczne Fine Art at Chelsea College of Arts, Fine Art unit, Valand Academy, Goteborg, Chelsea and Wimbledon Colleges at University, Fine Art, University of Plymouth a także uczelnie polskie Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Śląski oraz osoby reprezentujące takie dyscypliny, jak: sztuka, psychologia, arteterapia, resocjalizacja: Galeria Kronika, Areszt Śledczy w Katowicach, Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Piekarach Śląskich, czy Zakład Pomocy Długoterminowej w Katowicach .
organizatorzy:
dr hab. Jolanta Jastrzab, prof ASP
dr Małgorzata Rozenau
dr hab. Paweł Mendrek

https://asp.katowice.pl/wydarzenia/space-beyond-1-forum-parallax-katowice-1st-parallax-forum-katowice.html

Dokumentacja fotograficzna

Dokumentacja fotograficzna z przebiegu konferencji /foto: Barbara Kubska